Skärgårdsföretaget som jobbar inom vattenvård med inriktning på vassklippning.

Välkommen till Vass Projekt!

Vi utför våra projekt med en miljöklassad amfibiegående redskapsbärare.
Denna maskin, av det svensktillverkade märket Truxor, är med sina unika egenskaper utmärkt om ni t.ex:
  • Vill öppna upp Er igenväxta vik för att få tillbaka vattenspegeln.
  • Vill höja vattenkvalitén genom bättre genomströmning på vattnet.
  • Vill återskapa den fina strandremsan som en gång har funnits.
  • Vill fräscha till Er badstrand.
  • Vill restaurera vattenhålen på golfbanan.
  • Har djurhållning i anslutning till vatten och har fått rekommendationer av länsstyrelsen, p.g.a. av EU-regler, att hålla efter betesmarken för att öka upp betesarealen.

Östergötland, Truxor, Vassklippning och Vattenvård
Vi vänder oss till Företag, Kommuner, Föreningar och Privatpersoner. Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad eller om du undrar över något.

Inga uppdrag är varken för stora eller för små!